Chronische pijn, Medisch coach, Coach, Coaching, Arts, Training, Trainer, Chronische pijn, Chronische vermoeidheid, pijn, vermoeidheid, Stress, Burnout, Gezondheid, Vitaliteit, Persoonlijke ontwikkeling, professionele ontwikkeling, ontwikkeling, pijneducatie, gedragsverandering, Psychologische flexibiliteit, Herstel programmas’s, Vitaliteits programma, Revalidatie, ACT Therapeut, Nascholing, Interventie

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is één van de meest voorkomende gezondheidsklachten. In Nederland lijdt ongeveer één op de vijf mensen aan chronische pijn. Het is een serieuze en ernstige gezondheidsklacht, die zeer invaliderend kan zijn. Pijn wordt als chronisch beschouwd als de pijn langer bestaat dan 3 maanden. Dit kan pijn zonder duidelijke lichamelijke oorzaak zijn, pijn die blijft bestaan na het herstel van de oorspronkelijke weefselschade of pijn die niet in verhouding staat tot de gevonden afwijkingen bij onderzoek. Voorbeelden van chronische pijn zijn whiplash, fibromyalgie, langdurige rugpijn, nekpijn, hoofdpijn en buikpijn (prikkelbare darmsyndroom, ACNES).

Lees verder