Wat is ACT?

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. ACT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van gedragstherapie. ACT is gericht op context en functionele copingvaardigheden. Binnen ACT wordt er vanuit gegaan dat je in je leven onvermijdelijk op allerlei hindernissen stuit, die je verhinderen je dromen waar te maken. Denk hierbij aan vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichaamsgewaarwordingen. ACT reikt allerlei hulpmiddelen en technieken aan om daarmee om te gaan. Het doel hiervan is om er niet meer zo door opgeslorpt te worden, zodat er meer energie overblijft voor de waardevolle dingen in jouw leven.

ACT helpt je een bewust en waardevol leven te leiden, door je te leren omgaan met onaangename gevoelens, een gezonde afstand te nemen van negatieve gedachten (Acceptance), remmingen weg te nemen, en je te richten op wat echt belangrijk is in jouw leven (Commitment). Deze twee kernonderdelen samen zorgen ervoor dat je persoonlijke veerkracht ontwikkelt, waardoor je je niet tegen laat houden door obstakels om de dingen te doen die jij belangrijk vindt! Je wordt psychologisch flexibel. Hoe hoger de psychologische flexibiliteit, hoe minder kans op psychische klachten.

Voor wie is ACT geschikt?

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat ACT effectief is bij onder andere chronische pijn, vermoeidheid, stress/burn-out, depressieve gevoelens, angst en/of paniek. ACT is uitermate geschikt voor arbeidsgelateerde problemen; bijvoorbeeld burn-out, reorganisaties en/of veranderingen waarin van de medewerkers wordt gevraagd in beweging te komen, professionele en persoonlijke ontwikkeling.

ACT is briljant als iemand:
– vermijdend, angstig of verlegen is
– somber is
– richting mist in het leven
– heel veel piekert over verleden en/of toekomst
– heel perfectionistisch is, extreem ambitieus of streng naar zichzelf
– op zeer hoog niveau functioneert en veel stress ervaart
– na één of meer grote life-events zichzelf opnieuw moet uitvinden

Methode

Bij ACT worden concrete technieken gebruikt. De trainer of hulpverlener geeft praktische uitleg over wat je leert en gebruikt ervaringsgerichte oefeningen (gedragsexperimenten), beelden en metaforen. Je krijgt concrete tools om aan de slag te gaan met waar je hier en nu last van hebt. ACT is geen praattherapie. In de individuele gesprekken wordt niet diep ingegaan op het verleden.

Waar motiverende gespreksvoering vooral bouwt aan het verlangen om te veranderen (willen), bouwt oplossingsgericht coachen aan het vertrouwen dat dit ook echt mogelijk is (kunnen) en acceptance and commitment therapy aan de verbintenis om in beweging te komen (durven).

Resultaat

Tijdige coaching kan voorkomen dat werknemers uitvallen door stress of overbelasting en arbeidsongeschikte werknemers keren eerder terug in het arbeidsproces. Een coachingstraject op basis van de Acceptance and Commitment Therapy (ACT) leidt tot blijvend inzicht in het eigen gedrag van de werknemer. Uw werknemer leert nieuwe vaardigheden aan om een rijk en zinvol bestaan op te bouwen, ongeacht de omstandigheden, met als doel het bereiken en behouden van een goede balans tussen werk, relatie/gezin, vrije tijd en gezondheid. ACT is veel meer een manier van leven dan een kortdurende behandeling van problemen. Uw werknemer zal de rest van zijn/haar leven de beschikking hebben over een prachtig scala aan functionele coping strategieën.

Gebaseerd op het werk van psycholoog Steven C. Hayes, grondlegger van ACT (eind 20steeeuw).