Pijneducatie: van lijden naar leiden!

Omschrijving

In deze nascholing worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over chronische pijn toegankelijk en begrijpelijk gemaakt.

Artsen, paramedici en psychologen worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met patiënten waarbij de ervaren pijn niet of maar ten dele verklaard kan worden door weefselschade of andere ziekteoorzaak. De tijd dat we pijn louter en alleen verklaarden vanuit fysieke afwijkingen ligt achter ons.

Bij de meeste cliënten met langdurige pijnklachten zoals bij fibromyalgie, lage rugpijn, whiplash, nekklachten, bekkenpijn, hoofdpijn, prikkelbare darm syndroom, weten we dat veranderingen binnen het centrale en perifere zenuwstelsel de oorzaak zijn voor de pijn; sensitisatie.

De behandeling van cliënten met chronische pijn richt daarom met name op de factoren die deze sensitisatie veroorzaken en of in stand houden. Alvorens met deze behandeling te kunnen beginnen is het zaak goed aan patiënten uit te leggen wat sensitisatie is en hoe dit in stand wordt gehouden; ‘pijneducatie’.

Pijneducatie wordt in vele richtlijnen in de zorg beschreven als de eerste stap in de behandeling. We weten inmiddels dat pijneducatie effectief kan worden ingezet om de natuurlijke pijnstillende systemen in ons lichaam te activeren. Vanuit het biopsychosociale model wordt gekeken naar onderhoudende factoren voor centrale sensitisatie, zoals pijncatastroferen, pijnhypervigilantie en kinesiofobie. Pijneducatie is een manier om in korte tijd inadequate pijncognities en maladaptieve overtuigingen over pijn bij te sturen. Onzekerheid wordt weggenomen, shopping gedrag wordt voorkomen en de motivatie om een effectieve revalidatie te bewerkstelligen wordt vergroot.

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, HR casemanagers en adviseurs, re-integratie coaches.

Doelstelling

Kennis overdragen over chronische pijn en deze kennis kunnen toepassen in adviezen met betrekking tot behandeling/herstel, belastbaarheid en re-integratie.

In deze nascholing leert u:

Praktisch

Een incompany nascholing/training is de beste aanpak voor u en uw collega’s. De inhoud van de nascholing/ training wordt aangepast op uw vraag en de gezamenlijke opleidingsbehoefte van uw organisatie. Hetgeen ervoor zorgt dat de nascholing/training optimaal aansluit bij uw praktijksituatie. In overleg worden datum, tijd en groepsgrootte afgestemd. U zorgt voor de locatie, de deelnemers en de facilitaire randvoorwaarden, ik zorg ervoor dat u een nascholing/training krijgt die echt bij u past. Indien van toepassing en gewenst kan ik als aanbieder van vakinhoudelijke scholing accreditatie aanvragen bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor is bedoeld.