Nascholing Gedragsverandering

Gedrag willen, kunnen en durven veranderen

Omschrijving

Waarom werken je goedbedoelde adviezen vaak niet en hoe kan je er beter mee omgaan?

Is het herkenbaar dat de cliënt of werknemer alleen maar dingen zegt die je niet wilt horen: ‘Ja maar…’, ‘Jij hebt makkelijk praten’, ‘Ik wil het wel, maar ik kan het niet’ of nog erger: ‘Ja’ zeggen en ‘nee’ doen.

Een advies tot verandering is vaak sneller gezegd dan gedaan. Hoe komt dat toch? Wat maakt het proces van veranderen zo moeilijk? Kunnen we eigenlijk wel veranderen?

Vanuit de humanistische en positieve psychologie wordt uitgegaan dat ieder mens beschikt over kracht en wijsheid en onder de juiste omstandigheden geneigd is om zichzelf te ontwikkelen in de richting van een gezond en betekenisvol leven.

Wil je mensen helpen te veranderen? Wil je weerstand voorkomen of doen afnemen? Mensen zover krijgen dat ze doen wat ze zeggen? Wil je graag de ander aan het denken / werken zetten i.p.v. zelf heel hard te werken met weinig resultaat? Wil je meer voldoening en resultaat ervaren in je werk en energie overhouden aan het einde van de dag?

Door motiverende gespreksvoering krijgt de cliënt meer contact met dieper gelegen doelen en waarden en wordt hij/zij zich bewust van het pijnlijke contrast tussen wat hij/zij zou willen doen en wat hij/zij feitelijk doet. Hierdoor ontstaat vaak een diep verlangen naar verandering. Het verlangen dat ontstaat, wordt bij oplossingsgericht coachen gebruikt om te zoeken naar mogelijkheden en oplossingen. Hierbij wordt gekeken naar alle hoopgevende signalen uit het verleden en de nabije toekomst: wat werkt er al en wat zou er kunnen werken. Als vervolgens het vertrouwen toeneemt en de gewenste verandering steeds meer als haalbaar wordt gezien, dan kan de cliënt door acceptance and commitment therapy geleidelijk kleine stappen gaan zetten richting de gewenste verandering en zich niet laat tegen houden door obstakels.

Waar motiverende gespreksvoering vooral bouwt aan het verlangen om te veranderen (willen), bouwt oplossingsgericht coachen aan het vertrouwen dat dit ook echt mogelijk is (kunnen) en acceptance and commitment therapy aan de verbintenis om in beweging te komen (durven).

Doelgroep

Artsen, paramedici, psychologen, HR casemanagers en adviseurs, re-integratie coaches.

Doelstelling

Kennis overdragen over wetenschappelijk onderbouwde, toekomstgerichte coaching methoden uit de positieve psychologie (de nieuwste, derde generatie gedragstherapie) zoals motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen, acceptance and commitment therapy, en deze kennis kunnen toepassen in behandeling en/of re-integratie.

In deze nascholing leert u:

Praktisch

Een incompany nascholing/training is de beste aanpak voor u en uw collega’s. De inhoud van de nascholing/ training wordt aangepast op uw vraag en de gezamenlijke opleidingsbehoefte van uw organisatie. Hetgeen ervoor zorgt dat de nascholing/training optimaal aansluit bij uw praktijksituatie. In overleg worden datum, tijd en groepsgrootte afgestemd. U zorgt voor de locatie, de deelnemers en de facilitaire randvoorwaarden, ik zorg ervoor dat u een nascholing/training krijgt die echt bij u past. Indien van toepassing en gewenst kan ik als aanbieder van vakinhoudelijke scholing accreditatie aanvragen bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor is bedoeld.