Nascholing Psychologische Flexibiliteit

Overwin de hindernissen in het leven en win de uitdaging!

Omschrijving

Behandelinstellingen voor psychische klachten zijn gebonden aan het stellen van een DSM-diagnose en moeten een cliënt een stoornis toedichten omdat anders de therapie niet wordt vergoed. Zo krijgen de meeste mensen binnen de GGZ te horen dat ze van alles mankeren. Het labelen van cliënten met een stoornis zorgt ervoor dat mensen denken dat er iets goed mis met ze is. En dat terwijl de meeste klachten die cliënten rapporteren net zo normaal zijn als het leven zelf.

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. ACT is gericht op context en functionele copingvaardigheden. ACT gaat er vanuit dat je in het leven stuit op allerlei hindernissen die verhinderen je dromen waar te maken. Het vechten tegen onvermijdelijke gebeurtenissen in het leven geeft klachten en gaat uiteindelijk ten koste van een vitaal en waardevol leven. Binnen ACT leren mensen om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, moeilijke emoties en onaangename lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor zijn mensen in staat om hun aandacht en energie te richten op de dingen die ze werkelijk belangrijk vinden in het leven.

ACT is een vorm van positieve psychologie, die niet kijkt naar het bestrijden van de klachten, maar de vaardigheden van mensen wil verbeteren. ACT denkt in functionele mogelijkheden. De focus van ACT ligt op het vergroten van de psychologische flexibiliteit. Psychologische flexibiliteit stelt je in staat om op een flexibele manier met je problemen om te gaan, en je leven in te vullen op een manier die waardevol is voor jou. Hoe hoger de psychologische flexibiliteit, hoe minder kans op psychische en/of onverklaarde lichamelijke klachten en arbeidsverzuim.

ACT is veel meer een manier van leven dan een kortdurende behandeling van problemen. Mensen zullen de rest van hun leven de beschikking hebben over een prachtig scala aan functionele coping strategieën.

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, HR casemanagers en adviseurs, re-integratie coaches.

Doelstelling

Kennis overdragen over psychologische flexibiliteit/ ACT en deze kennis kunnen toepassen in adviezen met betrekking tot behandeling/herstel, belastbaarheid en re-integratie.

In deze nascholing leert u:

Praktisch

Een incompany nascholing/training is de beste aanpak voor u en uw collega’s. De inhoud van de nascholing/ training wordt aangepast op uw vraag en de gezamenlijke opleidingsbehoefte van uw organisatie. Hetgeen ervoor zorgt dat de nascholing/training optimaal aansluit bij uw praktijksituatie. In overleg worden datum, tijd en groepsgrootte afgestemd. U zorgt voor de locatie, de deelnemers en de facilitaire randvoorwaarden, ik zorg ervoor dat u een nascholing/training krijgt die echt bij u past. Indien van toepassing en gewenst kan ik als aanbieder van vakinhoudelijke scholing accreditatie aanvragen bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor is bedoeld.