Nascholing Burn-out

Een recept voor burn-out en de ingrediënten om beter te worden.

Omschrijving

In deze nascholing worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten over burn-out toegankelijk en begrijpelijk gemaakt.

Artsen, paramedici en psychologen worden in hun praktijk vaak geconfronteerd met patiënten in burn-out. Burn-out is een groot maatschappelijk probleem. Veel werkende Nederlanders krijgen er tegenwoordig mee te maken en zitten voor kortere of langere tijd thuis. Kortom een situatie die vraagt om een professionele aanpak.

Burn-out ontstaat na langdurige blootstelling aan te veel stress (werk en/of privé) dat uiteindelijk leidt tot fysieke, emotionele en geestelijke uitputting. De insteek van deze nascholing is een holistische aanpak.

Doelgroep

Bedrijfsartsen, verzekeringsartsen, medisch adviseurs, huisartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, verpleegkundigen, psychologen, HR casemanagers en adviseurs, re-integratie coaches.

Doelstelling

Kennis overdragen over burn-out en deze kennis kunnen toepassen in adviezen met betrekking tot behandeling/herstel, belastbaarheid en re-integratie.

In deze nascholing leert u:

  • Recept voor een burn-out: wat is de invloed van factoren in onze omgeving op ons gedrag? Welke aspecten zorgen voor het ervaren van aanhoudende geestelijke druk en dragen bij aan een verhoogd stressniveau?
  • Multidisciplinaire richtlijn overspanning en burn-out: wat is de definitie van burn-out, hoe vaak komt burn-out voor, hoe wordt de diagnose burn-out gesteld, wat zijn de recente inzichten in begeleiding en behandeling van burn-out en wat zijn de prognostische factoren voor herstel van functioneren?
  • De theorie achter burn-out: welke anatomische structuren en fysiologische processen verklaren de verschillende klachten? Hierbij zal worden ingegaan op de anatomie van ons brein en de locatie en functie van belangrijke hersenstructuren (primitieve functies, emotionele brein, hersenschors), het sympathische en parasympathische zenuwstelsel, energiesystemen, vetverbranding versus suikerverbranding, ademhaling en hartslagvariabiliteit, en de PH-waarde van bloed (balans koolzuur en bicarbonaat).
  • De ingrediënten om beter te worden: geest (derde generatie gedragstherapie), ademhaling (rustmeting en oefening), voeding (juiste brandstof), energie door bewegen (inspanningstest en trainen op het juiste niveau). Naast de psychische en gedragsmatige aspecten en behandelingen zal worden ingaan op theorieën en behandelmethoden vanuit de inspanningsfysiologie en sport, gezien de vele overeenkomsten tussen werkgerelateerde burn-out en overtrainde sporters.
  • Implicaties voor belastbaarheid in arbeid en re-integratiemogelijkheden.

Praktisch

Een incompany nascholing/training is de beste aanpak voor u en uw collega’s. De inhoud van de nascholing/ training wordt aangepast op uw vraag en de gezamenlijke opleidingsbehoefte van uw organisatie. Hetgeen ervoor zorgt dat de nascholing/training optimaal aansluit bij uw praktijksituatie. In overleg worden datum, tijd en groepsgrootte afgestemd. U zorgt voor de locatie, de deelnemers en de facilitaire randvoorwaarden, ik zorg ervoor dat u een nascholing/training krijgt die echt bij u past. Indien van toepassing en gewenst kan ik als aanbieder van vakinhoudelijke scholing accreditatie aanvragen bij de wetenschappelijke vereniging van de beroepsgroep waar de scholing voor is bedoeld.