Zorg is en blijft mensenwerk. Ik doe mijn uiterste best om goede zorg en hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u achteraf niet volledig tevreden bent over de samenwerking. Aan uw opmerkingen of klacht wordt een groot belang gehecht. Enerzijds om mijn dienstverlening te verbeteren, anderzijds omdat ik de tevredenheid van mijn cliënten en relaties hoog in het vaandel heb. Het beste is om eerst met mij contact op te nemen. Ik stel het op prijs de gelegenheid te krijgen om uw klacht met u te bespreken. Het is begrijpelijk dat dit niet iedereen even gemakkelijk afgaat. Maar als ik niet weet dat u ontevreden bent, kan ik ook niet proberen uw klacht op te lossen. Als ik het niet is gelukt om het probleem op te lossen, dan zal ik u wijzen op de klachtenprocedure en onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris kan ons dan helpen het probleem op te lossen. De klachtenfunctionaris voorziet u op uw verzoek van advies en staat bij m.b.t. het indienen en formuleren van de klacht en onderzoekt de mogelijkheden om tot een oplossing te komen (dit kan bemiddeling zijn). Als dit niet lukt dan kunt u uw probleem voorleggen aan de onafhankelijke erkende geschillencommissie, die doet dan een bindende uitspraak.

Interne klachtenprocedure

U richt zich met uw klacht tot:

Braber Medische Coaching
Roelien Grob-Braber
Post: Handelsweg 56, 4387 PC Vlissingen
e-mail: roelien@brabermedischecoaching.nl
telefonisch: 06 24971489

Externe klachtenprocedure

Voor klachtenfunctionaris op afroep en geschillencommissie in de zorg ben ik aangesloten bij ZZP Nederland. U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:

post: Quasir, Klachtenfunctionaris abonnementen, Postbus 1021, 7940 KA Meppel
e-mail: bemiddeling@quasir.nl t.a.v. Coördinator Klachtenbemiddeling mevrouw L. Boon
telefonisch: 06 48445538 (mevrouw L. Boon)