Wat is stress/burn-out?

Stress is een reactie op elke prikkel of conditie die spanning veroorzaakt. Bij stress is het lichaam opgejaagd geraakt door een ziekmakende levensstijl, gebeurtenis of overtuiging. Zo nu en dan stress is niet ongebruikelijk en hoeft niet tot problemen te leiden. Onbewuste stress en gestrest stilzitten zijn een gevaar voor de gezondheid. Langdurige stress heeft grote en langdurige effecten op het centrale en autonome zenuwstelsel. Het lichaam krijgt niet de kans om uit te rusten, de energievoorraad wordt niet meer goed aangevuld en dit leidt uiteindelijk tot uitputting. In de sport leidt dit tot overtraining. In het dagelijks leven werkt het precies hetzelfde, maar wordt het overspannen genoemd. Of als het werkgerelateerd is, een burn-out.

Lees verderWat is stress/burn-out?

Wat is chronische vermoeidheid?

Moeheidsklachten komen veel voor, maar doorgaans verdwijnt de moeheid vanzelf of na extra rust. Moeheid kan ook een symptoom zijn van zeer veel uiteenlopende ziekten, waarvan de diagnose doorgaans gesteld wordt op andere, meer ziekte specifieke symptomen dan de moeheid. Bij sommige mensen blijft de vermoeidheid echter lang aanhouden, zonder dat er een duidelijke oorzaak gevonden wordt.

Lees verderWat is chronische vermoeidheid?

Wat is chronische pijn?

Chronische pijn is één van de meest voorkomende gezondheidsklachten. In Nederland lijdt ongeveer één op de vijf mensen aan chronische pijn. Het is een serieuze en ernstige gezondheidsklacht, die zeer invaliderend kan zijn. Pijn wordt als chronisch beschouwd als de pijn langer bestaat dan 3 maanden. Dit kan pijn zonder duidelijke lichamelijke oorzaak zijn, pijn die blijft bestaan na het herstel van de oorspronkelijke weefselschade of pijn die niet in verhouding staat tot de gevonden afwijkingen bij onderzoek. Voorbeelden van chronische pijn zijn whiplash, fibromyalgie, langdurige rugpijn, nekpijn, hoofdpijn en buikpijn (prikkelbare darmsyndroom, ACNES).

Lees verderWat is chronische pijn?

Einde van de berichten

Geen verdere pagina's meer