Wat is motiverende gespreksvoering?

Motiverende gespreksvoering is een wetenschappelijk onderbouwde gespreksstijl om de persoonlijke motivatie en bereidheid tot verandering van mensen te ontlokken en versterken en meer resultaten te boeken bij doelgerichte gedragsverandering.Motiverende gespreksvoering is het meest effectief als sprake is van een aanpak waarbij een duidelijk veranderingsdoel aangegeven kan worden. Een doel ten aanzien waarvan de cliënt dubbele, gemengde gevoelens heeft. Enerzijds is altijd een bepaalde motivatie bij mensen aanwezig om iets te veranderen aan hun probleem of probleemsituatie. Zo is er een natuurlijke neiging om zich gezonder te willen voelen, minder pijn te voelen of weer aan het werk te gaan. Anderzijds voelen mensen zich veelal ook ambivalent ten aanzien van deze veranderingen. Zij hebben vaak dubbele gevoelens, zien aan de ene kant wel goede redenen zijn om te veranderen en tegelijkertijd ook bezwaren.

Voor wie is motiverende gespreksvoering geschikt?

Motiverende gespreksvoering is toepasbaar bij mensen met ineffectief gewoontegedrag. Het gewoontegedrag heeft weliswaar een functie, maar kan zich op de lange termijn tegen iemand keren. De methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen met verslavingsproblemen, maar wordt steeds meer ook voor allerlei andere doelgroepen toegepast. Motiverende gespreksvoering is geschikt voor mensen:

– die worstelen met een ongezonde leefstijl, verslaving of ander destructief gewoontegedrag; denk hierbij aan drugs, alcohol, ongezonde eetgewoontes, roken, te weinig bewegen, overmatige stress, subassertief gedrag;
– die ambivalent zijn over een veranderingsdoel;
– die een groot besluit willen nemen;
– die willen toewerken naar een ingrijpende verandering, waarvoor een plan nodig is.

Methode

Motiverende gespreksvoering is een bewezen effectieve gespreksmethode om verandertaal te ontlokken. Het gaat hier om zelfmotiverende uitspraken van de cliënt gerelateerd aan diens erkenning en bewustzijn van het probleem, de nadelen van het laten voortbestaan van het probleem en de eigen redenen en waargenomen voordelen om te veranderen.

Resultaat

Het doel van motiverende gespreksvoering is het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om gedrag te veranderen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren.

Gebaseerd op het werk van Miller & Rollnick (2002).