Wat is oplossingsgericht coachen?

Veel mensen in onze maatschappij zijn sterk gericht op problemen en onvolkomenheden. Ook hulpverleners maken al tijden lang gebruik van probleemgericht coachen. Hierbij wordt het probleem eerst grondig onderzocht alvorens er naar een oplossing wordt gekeken. De illusie is dat je door veel te weten over ‘het probleem’, je dichter bij de oplossing komt. Maar als het probleem erg complex is, lukt het grondig uitzoeken soms niet en soms is het ook gewoon niet bekend wat de oorzaak van het probleem is. Wat dan? Insoo Kim Berg kwam met oplossingsgericht coachen. Zij veronderstelt dat er niet per definitie een verband is tussen probleem en oplossing. Bij oplossingsgericht coachen wordt gekeken naar wat je voor het probleem in de plaats wil hebben en de successen die je al hebt gerealiseerd. Waar ben je goed in, waar word je blij van, wat helpt je en wat heeft al geholpen.

Voor wie is oplossingsgericht coachen geschikt?

Motiverende gespreksvoering is toepasbaar als het gaat om problematisch gewoontegedrag van individuen, zoals verslaving, leefstijl, ongezonde gewoontes en dergelijke. Als het echter om een probleem in een systemische context, zoals een team, klas, gezin of andere groep gaat, dan is oplossingsgericht coachen de eerste keus. Deze methode is oorspronkelijk ontwikkeld tijdens het werken met multiprobleemgezinnen. Oplossingsgericht coachen is zeer op zijn plaats als de situatie uitzichtloos is en het vooral aan ‘hoop en optimisme’ ontbreekt. Waar motiverende gespreksvoering vooral bouwt aan het verlangen om te veranderen (willen), bouwt oplossingsgericht coachen aan het vertrouwen dat dit ook echt mogelijk is (kunnen).

Methode

De kern van oplossingsgericht werken methodiek gaat uit van de gewenste situatie, richt zich op bereikte successen, competenties en mogelijkheden. Als iets niet werkt, stop er dan mee. Als iets niet werkt, doe dan iets anders. Als iets wel werkt, doe er dan meer van. Als iets wel werkt, leer het (van) een ander. Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij mensen, teams en organisaties te realiseren en heeft zich in de praktijk reeds bewezen.

Resultaat

Probleem denken veranderen in oplossingsgericht werken voor betere resultaten. Cliënten krijgen in korte tijd nieuwe hoop en energie en komen daardoor opvallend snel in beweging. Er gaat een leerproces in werking waardoor cliënten snel weer in een positieve spiraal belanden.

Gebaseerd op het werk van Insoo Kim Berg en Steve de Shazer (jaren 80).