Traject 1: Grip op lastige situaties in het werk

Traject 2: Meer uit je (werkzame) leven halen