Braber Medische Coaching

Mijn visie

Vanuit mijn bevlogenheid en passie voor mens en organisatie streef ik naar duurzame inzetbaarheid van werknemers door een bijdrage te leveren aan de gezondheid en vitaliteit van uw werknemers en onderneming.

Mijn missie

Ik help uw werknemer met het geven van een blijvend inzicht in zijn/haar klachtenpatroon en het eigen gedrag. Uw werknemer leert nieuwe vaardigheden aan om een rijk en zinvol bestaan op te bouwen, ongeacht de omstandigheden, met als doel het bereiken en behouden van een goede balans tussen werk, relatie/gezin, vrije tijd en gezondheid.Het betreft veel meer een manier van leven dan een kortdurende behandeling van problemen. Uw werknemer zal de rest van zijn/haar leven de beschikking hebben over een prachtig scala aan functionele copingstrategie√ęn.

Ook u als werkgever bent gebaat bij individuele coaching van uw werknemers. Tijdige coaching draagt bij aan duurzame inzetbaarheid van uw werknemers. Het kan voorkomen dat werknemers uitvallen door stress of overbelasting en dat arbeidsongeschikte werknemers eerder terugkeren in het arbeidsproces. Door minder verzuim, snellere re-integratie, meer werkplezier en betere prestaties wordt een kostenbesparing gerealiseerd. Een win-win situatie voor werkgever en werknemer.