Wat is gezondheid & Vitaliteit?

De definitie voor gezondheid volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO): “Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijke gebreken.”

Gezondheid is dus meer dan niet ziek zijn. Waar gezondheid draait om een stabiele basis creëren voor lichaam en brein, gaat vitaliteit over meer uit het leven halen. Het gaat om meer energie krijgen, fitter en sterker worden, jezelf ontwikkelen en positief in het leven staan.

Vitale werknemers dragen bij aan een effectieve bedrijfsvoering. Werknemers die zich fit voelen, leveren kwaliteit en gaan met plezier naar hun werk. Dat zorgt voor minder arbeidsverzuim en komt ten goede aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.